ABCOUDE – Het einde van de VAR-verklaring is nabij. ZZP’ers en opdrachtgevers moeten per 1 mei 2016 voldoen aan de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze partijen moeten middels contracten hun arbeidsrelatie gaan vastleggen. Om de partijen te laten wennen aan de nieuwe regels is er een coulanceperiode tot 1 mei 2017.

De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag over het fel bekritiseerde wetsvoorstel gedebatteerd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wist alsnog een meerderheid van de Eerste Kamer over de streep te trekken. De wet komt 2 februari in stemming.

Motie
Overigens wordt op 2 februari eerst over een motie van D66’er Rinnooy Kan gestemd. Deze motie behelst : “om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat er een alternatief is voor de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring.” Volgens de D66-senator lijken de grote aantallen bonafide ZZP’ers er niet beter – en waarschijnlijk zelfs slechter – van te worden. Het systeem van de VAR bood volgen Rinnooy Kan voldoende mogelijkheden voor handhaving, mits de formulering was aangescherpt. Het ziet er niet naar uit dat de motie het haalt. Staatssecretaris Wiebes ontraadde ook de motie.

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP vinden het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) een adequaat alternatief voor de VAR-verklaring. Dat concluderen zij op grond van de brief die zij maandag van staatssecretaris Wiebes van Financiën hebben ontvangen, waarin hij op een laatste aantal punten duidelijkheid geeft. VNO-NCW meldt dat de ondernemingsorganisaties de afgelopen dagen intensief hebben overlegd met de staatssecretaris.

Schijnzelfstandigheid
De ondernemers hebben oog voor de problemen die de VAR geeft. “Het kabinet wil van de VAR-verklaring af omdat deze de handhaving bemoeilijkt. De ondernemingsorganisaties zijn het met het kabinet eens dat schijnzelfstandigheid beter moet worden aangepakt. Zij hebben er wel steeds op gehamerd dat een alternatief voor de VAR zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vooraf zekerheid moest bieden.

Modelovereenkomsten

VNO-NCW meldt over de DBA: “Met de DBA krijgen zij die zekerheid vooraf aan de hand van een zeer beperkt aantal modelovereenkomsten die op de website van de Belastingdienst staan. Deze modelovereenkomsten dekken de verschillende soorten contracten af die in de praktijk worden gehanteerd en vrijwaring volgt direct. Ondernemers hoeven dus niet met hun eigen contract naar de Belastingdienst om die te laten beoordelen. Verwijzen naar het standaardcontract volstaat en geeft ook zekerheid dat handhaving door de Belastingdienst zoals gebruikelijk alleen op steekproefbasis zal plaatsvinden.”

Vijf jaar zekerheid
Als opdrachtgevers en ZZP’ers op basis van deze modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid vooraf voor een periode van vijf jaar. De opdrachtgever is dan gevrijwaard van het risico van naheffing van loonheffingen. Vanzelfsprekend dient men wel deze overeenkomst na te leven.

Elke ZZP’er die zo, samen met zijn opdrachtgever, zijn werkzaamheden inricht, is hiermee te onderscheiden van een werknemer. Met de nieuwe systematiek wordt de problematiek van de schijnzelfstandigheid structureel aangepakt. Onduidelijkheid bij contractering verdwijnt en de handhaving door de Belastingdienst verbetert. Dit zorgt voor een duurzame periode van rust ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap, aldus de ondernemingsorganisaties.

Overgangsregeling
VNO:NCW: “Om te zorgen dat deze nieuwe werkwijze in de dagelijkse praktijk goed kan worden uitgevoerd, hebben de ondernemersorganisaties eerder al met succes aangedrongen op een goede overgangsregeling. Die houdt in dat een duidelijke, gerichte coulanceperiode geldt.”

Bron: Business Compleet 

Pin It on Pinterest

Shares